Centrum Technologii Audiowizualnych CETA
Visual identity of 'Zasłyszajki Wrocławskie' – the project of Audiovisual Technology Center, Wrocław