Cukero
projekt oprawy graficznej warsztatów tematycznych
prowadzonych przez Cukero:
ulotki, papierowe obrusy, elementy scenograficzne