Bajki Robotów
Ilustracje do książki Stanisława Lema „Bajki robotów”
na zaproszenie Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie
Książka wydana z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema w języku estońskim. 
Premiera podczas wystawy w Tallinie.
Projekt finansowany przez Instytut Adama Mickiewicza / Culture.pl
fot. Magdalena Kłos-Podsiadło, Lech Rowiński