/ festivals /

edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2022
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Pojedyncze plakaty do wydarzeń
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2021
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2020
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Festiwal Kino Dzieci 2018
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, plakaty
Dzień Dziecka w Muzeum POLIN
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2019
festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych MŁODZI I FILM 2019
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Kids Kino Industry / Warsaw Kids Film Forum
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna
Kino Dzieci.Pro
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Festiwal Kino Dzieci 2017
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna
Festiwal Kino Dzieci 2016
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Festiwal Kino Dzieci 2014
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Festiwal Kino Dzieci 2015
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
festiwale
Ale Kino!
edukacja w instytucjach kultury, festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Centrum Technologii Audiowizualnych CETA
festiwale, identyfikacja wizualna, plakaty
Trzy pokolenia pamięci – Instytut Pileckiego