Dzień Dziecka w Muzeum POLIN
identyfikacja wizualna Dnia Dziecka (2016, 2017, 2018)
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
projekt w ramach studia Homework