Centrum Technologii Audiowizualnych CETA
identyfikacja wizualna projektu Zasłyszajki Wrocławskie
dla Centrum Technologii Audiowizualnych CETA we Wrocławiu (znak, plakat, ulotki, banery itd.)
projekt skierowany do osób niewidzących i niedowidzących
portrety aktorów biorących udział w projekcie wykonane zostały na podstawie opisów osób niewidzących
(wyobrażenia na podstawie słuchania głosu aktorów)