Trzy pokolenia pamięci – Instytut Pileckiego
identyfikacja przeglądu filmów o Zagładzie
plakat, katalog, afisze, billboardy, plansze na ekrany, banery itd.