Kids Kino Industry / Warsaw Kids Film Forum
ilustracje do identyfikacji wydarzenia branżowego towarzyszącego
festiwalowi filmowemu Kino Dzieci
projekt w ramach studia graficznego Homework