Pojedyncze plakaty do wydarzeń
projekty zrealizowane (1–5) oraz konkursowe (6–10
(MNW, POLIN i Nagroda Anody w ramach studia Homework)