Federacja Polskich Banków Żywności x LIDL Polska X Bayer
Plansze, książki, kolorowanki i inne materiały edukacyjne do programów
 “Ekomisja w podstawówkach” realizowanego przez Banki Żywności w partnerstwie z Lidl Polska (2021 r.)
i "Ekomisja w przedszkolach" realizowanego przez Banki Żywności w partnerstwie z firmą Bayer (2022 r.)