Cricoteka – Przestrzeń na Teatr
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
seria druków do programu edukacyjnego Przestrzeń na teatr – ćwiczenia z wyobraźni
oraz mapy-spacerownika w języku polskim i angielskim, 2018 rok