Muzeum Narodowe w Warszawie
seria druków edukacyjnych towarzyszącym wystawom stałym i czasowym
w Muzeum Narodowym w Warszawie od 2013 roku do dziś
projekt powstaje w ramach studia graficznego Homework, layout: Beata Dejnarowicz
Fot. Adam Gut