Poławiacz Cieni
"Poławiacz cieni. Bajki Erny Rosenstein"
wyd. Wolno, Fundacja Galerii Foksal
ilustracje: Kasia Walentynowicz
projekt graficzny, skład: Marcin Markowski
opracowanie tekstów: Jarosław Borowiec